Добре дошли в нашия магазин!

Основни категории

Апарат за кръвно Росмакс/Rossmax AV 151 F

Код: 3852

Rossmax AV 151 F е електронен апарат за измерване на кръвното налягане и пулса.

Цена: 63.00лв.
Няма наличност
Брой:
Изпрати на приятел Оцени продукта Добави в списъка с желания

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ И ПУЛСА ROSSMAX AV 151 F

 • Цифрова технология Real Fuzzy
 • Индикатор за нерегулярен сърдечен ритъм
 • Памет за 90 измервания
 • Управление чрез натискане на един бутон
 • Патентован конусообразен маншет без латекс

Включва: батерии, маншет, ръководство за употреба, калъф

1. Въведение
Измерванията, които се извършват с апарат AV151f са еквивалентни на професионални измервания с използване на маншет и стетоскоп в рамка, предписани от американския държавен стандарт за електронни или автоматични сфигмоманометри. Помнете: Този уред може да се използва за контрол на кръвното налягане от възрастни хора в домашни условия, а не за поставяне на диагноза и лечение. Приборът не е предназначен за използване при новородени и кърмачета. Росмакс AV151f е защитен срещу производствени дефекти чрез създадена международна гаранционна програма. За информация относно гаранциите свържете се с производителя Rossmax International Ltd.

Внимание: Моля, прочетете внимателно това ръководство преди използването на апарата. По всички въпроси, отнасящи се до Вашето кръвно налягане се консултирайте с личния си лекар. Моля, съхранявайте това ръководство.

2. Наименование / Функция на всяка част

 • Маншет за над лакътя;
 • LCD дисплей;
 • Въздушна тръба и конектор;
 • Бутон ON/OFF/START;
 • Четири батерии АА, 1,5V;
 • Бутон за памет;
 • Капак за отсека на батерията.

3. Технология Real Fuzzy
Това устройство използва осцилометричния метод за установяване на вашето кръвно налягане. Преди маншетът да започне да се напомпва, устройството ще установи базово налягане в маншета. Апаратът автоматично ще създаде налягане в маншета, базирайки се на импулсната генерация; след това ще започне автоматично изпускане на маншета.
По време на изпускането на въздуха, устройството ще открие амплитуда и колебания в налягането и ще определи вашето систоличното кръвно налягане, диастоличното кръвно налягане и пулса.

4. Предварителни бележки
Този апарат за измерване на кръвното налягане съответства на Европейските разпоредби и носи СЕ маркировката "СЕ 0366". Качеството на устройството е проверено и отговаря на разпоредбите на ЕО Директива 93/42/ЕИО на Съвета (Директива за медицински устройства), Приложение I, основни изисквания и приложени хармонизирани стандарти.
EN 1060-1:1995/А2:2009 неинвазивни сфигмоманометри - Част 1 - General requirements;
EN 1060-3:1997/А2:2009 неинвазивни сфигмоманометри - Част 3 - Допълнителни изисквания за електро-механични системи за измерване на кръвното налягане;
EN1060-4:2004 неинвазивни сфигмоманометри - Част4 Методите за изпитване за определяне на точността на цялата система за автоматични неинвазивни сфигмоманометри.
Този апарат за измерване на кръвното налягане има продължителен срок на експлоатация. За осигуряване на прецизни измервания всички електронни апарати трябва да бъдат калибрирани. За този апарат (при нормално използване, например 3 пъти на ден) се препоръчва калибриране на всеки две години.

5. Стандарт за измерване на кръвното налягане
Координационният комитет на Националната програма за образование по въпросите на високото кръвно налягане е разработил стандарт за кръвното налягане, който класифицира 4 стадия на кръвното налягане. Тази класификация на кръвното налягане се основава на статистически данни и може да не е директно приложима към всеки конкретен пациент. Важно е редовно да се консултирате с Вашия лекуващ лекар, който ще определи нормалните и критични показатели на Вашето артериално налягане. С оглед на надеждното наблюдение и позоваване на кръвното налягане, се препоръчва дългосрочно водене на записи.

6. Колебания на кръвното налягане
Кръвното налягане се колебае непрекъснато!
Не трябва прекалено да се притеснявате, ако срещнете две или три измервания с високи резултати. Кръвното налягане се променя в течение на месеца и дори всеки ден е различно. То се влияе също от сезона и от температурата.

7. Обозначения на дисплея

 • Символ на паметта;
 • Символ за слаба батерия;
 • Символ на пулса;
 • Пулс;
 • Систолично налягане;
 • Диастолично налягане.

8. Индикатор за нерегулярен сърдечен ритъм
Това устройство е снабдено с индикатор за нерегулярен сърдечен ритъм, който позволява на тези, които имат нерегулярно биене на сърцето да получат точни измервания и предупреждава потребителя за наличие на нарушения на сърдечния ритъм по време на измерването.
Забележка: Препоръчва се консултация с лекар, ако символът за IHB се появява често.

9. Поставяне на батерията
1. Поставете или подменете 4-те батерии с размер "АА" в отделението за батерии в съответствие с указанията в отделението.
2. Поставете обратно капака, като отначало го закрепите в долната част на отсека, а след това в горната.
3. Сменяйте батериите по двойки. Извадете батериите, когато устройството не се използва продължителен период от време.

Трябва да подмените батериите, когато:
1. Върху дисплея се появи символа за разредена батерия;
2. Бутонът ON/OFF/START е натиснат и върху дисплея не се появява нищо.
 
Внимание
1. Батерията е опасен отпадък. Не я изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.
2. Във вътрешността на уреда няма части, които можете да обслужвате. Батериите или повреди, предизвикани от старите батерии не се покриват от гаранцията.
3. Използвайте изключително и само маркови батерии. Винаги подменяйте заедно всички батерии с нови. Използвайте батерии от един и същи вид и един и същи тип.

10. Поставяне на маншета
1. Разгънете маншета така, че краят му да минава през металния пръстен на маншета.
2. Поставете маншета на лявата ръка над лакътя. Цветната маркировка трябва да бъде обърната към Вас, а тръбичката да излиза по посока на вашата длан. Обърнете ръката с дланта нагоре и поставете маншета така, че неговият край да бъде на разстояние 1,5 - 2,5 см над сгъвката на лакътя. Стегнете маншета като издърпате свободния край.
3. Поставете тръбичката за въздух, така че тя да се спуска по средата на ръката. Стегнете залепващите се части на маншета. Между него и ръката Ви трябва да има разстояние 2 пръста. Разположете знакът за артерия Й над главната артерия от вътрешната страна на ръката.
4. Съединете маншета и апарата с помощта на гумената тръбичка.
5. Този маншет е подходящ за употреба от ваша страна, ако стрелката попадне в рамките на плътната цветна линия, както е показано от дясно. Ако стрелката попада извън непрекъсната цветна линия, ще ви трябва маншет с друга обиколка. Обърнете се към регионалния дилър за маншет с вашия размер.

11. Процедури на измерване
Ето няколко полезни съвета за получаване на по-точни отчетени стойности:

 • Кръвното налягане се променя с всеки сърдечен удар и варира през деня.
 • Резултатите от измерването на кръвното налягане могат да бъдат повлияни от положението на потребителя, неговото или нейното физиологично състояние и други фактори. За по-голяма точност, преди измерване на кръвното налягане изчакайте един час след като сте тренирали, след баня, консумация на храна, алкохолни напитки или напитки с кофеин, или пушене. Препоръчваме преди измерване да се отпуснете не по-малко от 5 минути, тъй като измерването, направено в отпуснато състояние е по-точно.
 • При отчитане на кръвното налягане не трябва да сте изморени или изтощени.
 • Не правете измервания, ако сте под стрес или напрежение.
 • По време на измерването не говорете и не местете ръката си.
 • Измервайте кръвното си налягане при нормална телесна температура. Ако ви е студено или топло, изчакайте известно време, преди измерването.
 • Ако апаратът се съхранява при много ниски температури (близо до температурата на замръзване), оставете го на топло място за поне един час преди да го използвате.
 • Изчакайте 5 минути преди да направите следващото измерване.


1. Натиснете бутона ON/OFF/START. След това всички символи на дисплея започват да светят. Това означава, че върви проверка на дисплея.
2. След като се появят всички символи на дисплея започва да мига "0". Апаратът е готов за измерване и автоматично изпомпва маншета. Важно е да останете неподвижни и спокойни по време на измерването. Всяко значително разместване може да окаже влияние върху резултатите от измерванията.
3. Когато измерването приключи систоличното, диастоличното налягане и пулсът ще бъдат показани едновременно и ще бъдат съхранени автоматично в паметта. Могат да бъдат съхранени до 90 записа в паметта.
4. Сега вече измерването е завършено. Натиснете бутона ON/OFF/START, за да изключите захранването. Ако не бъде натиснат никакъв бутон, устройството ще се изключи автоматично след 1 минута.

Забележка:
1. Апаратът ще се изключи автоматично, ако в продължение на 1 минута не натиснете бутона.
2. За да прекъснете измерването, натиснете бутон ON/OFF/START или бутона за паметта; маншетът автоматично изпуска налягането.
3. По време на измерването не говорете и не местете ръката си.

12. Извикване на стойности от паметта
1. За да извикате съхранените отчетени стойност от паметта натиснете бутон "MEMORY". На дисплея ще се появи последният запаметен резултат.
2. При повторно натискане на бутон "MEMORY" на дисплея ще се появи резултатът от предишното измерване.
3. Всички запаметени резултати се появяват на дисплея с техен пореден номер.

13. Изчистване на стойности от паметта
Данните от паметта автоматично се изтриват при натискане и задържане за около 5 секунди на бутон "Памет".

14. Отстраняване на неизправности
Ако по време на употреба възникне някаква неизправност, моля проверете следните точки.
ЕЕ / Грешка на измерване: Проверете дали конекторът е правилно свързан към гнездото на въздушната тръба и измерете отново. Поставете правилно маншета и дръжте ръката неподвижно по време на измерването. Ако грешката продължи да се появява, обърнете се към вашия местен дистрибутор или сервизен център.
Е1 / Неправилна циркулация на въздуха в системата: Проверете дали конекторът е правилно свързан към гнездото на въздушната тръба и измерете отново. Друга възможна причина за възникване на грешка е късо съединение в датчика, монтиран в маншета. Ако грешката продължи да се появява, обърнете се към вашия местен дистрибутор или сервизен център за съдействие.
Е2 / Налягане, превишаващо 300 мм жив.ст.:  Изключете устройството и измерете отново. Ако грешката продължи да се появява, обърнете се към вашия местен дистрибутор или сервизен център.
Е3 / Грешка в данните: Извадете батериите, изчакайте 60 секунди и ги поставете отново. Ако грешката продължи да се появява, обърнете се към вашия местен дистрибутор или сервизен център.
Ег / Превишаване диапазона на измерване: Измерете отново. Ако грешката продължи да се появява, обърнете се към вашия местен дистрибутор или сервизен център.
Празен дисплей при натиснат бутон ON/OFF/START: Поставете отново батериите в правилната посока.

Забележка: Ако устройството все още не работи, обърнете се към вашия дилър. При никакви обстоятелства не трябва да отваряте устройството или да го ремонтирате.

15. Бележки за безопасност
1. Апаратът съдържа високо прецизни части. Следователно избягвайте екстремни температури, влажност и пряка слънчева светлина. Не го изпускайте и не допускайте силни удари върху него и го предпазвайте от прах.
2. Почиствайте апарата и маншета с леко влажна кърпа. Не перете маншета и не използвайте химикали при почистването му. Никога не ползвайте разтворител, алкохол или бензин за почистване.
3. Изтекли батерии могат да развалят апарата, затова изваждайте батериите, когато не възнамерявате да го ползвате дълго време.
4. Апаратът да не се дава на деца.
5. Ако апаратът се съхранява при ниска температура, преди употреба го поставете за определено време в топло помещение.
6. Апаратът не трябва да се ремонтира в домашни условия. Не отваряйте апарата и не се опитвайте да го ремонтирате. Обърнете се към сервизния център или Rossmax International Ltd.
7. Правилното измерване на налягането с апарата при ползватели, страдащи от постоянна аритмия (предсърдна или задстомашна екстрасистолия, или мъждукаща аритмия), диабет, лоша циркулация на кръвта, проблеми с бъбреците, също така преживени нарушаване на мозъчното кръвообращение, или които са в безсъзнание, може да бъде затруднено.
8. За прекратяване на измерването по всяко време натиснете бутон вкл./изкл. Въздухът от маншета ще започне бързо да се изпуска.
9. Ако маншетът се напомпа до 300 мм.ж.ст.м, с цел безопасност апаратът ще започне да изпуска налягането в маншета.
10. Апаратът е предназначен за използване в домашни условия и не може да смени изследванията при лекар.
11. Не използвайте апарата за поставяне на диагностика и лечение на всякакъв род заболявания. Резултатите от измерването имат информационен характер. За разяснение на резултатите от измерванията се обърнете към медицински персонал. Ако имате симптоми за болест, консултирайте се с Вашия лекуващ лекар. Не променяйте схемата на лечение без лекарска препоръка.
12. Електромагнитна интерференция: този апарат съдържа чувствителни електронни компоненти. Избягвайте силни електрически или електромагнитни полета близо до прибора, например мобилен телефон или микровълнова печка. Това може да доведе до временно неточно измерване на кръвното налягане.
13. Утилизирайге апарата, батериите, компонентите и детайлите в съответствие с местното законодателство.
14. Не се гарантира прецизна работа на апарата, ако той се използва или съхранява при влажност и температура, несъответстващи на посочените в ръководството.

16. Технически характеристики
Метод за измерване:
Осцилометрия;
Диапазон на измерване: Налягане: 40-250 мм.жив.ст; Пулс: 40-199 удара/минута;
Датчик за налягане: Полупроводник;
Точност: Налягане: +-3 мм.жив.ст; Пулс: +-5% от отчетната стойност;
Напомпване: Автоматично;
Изпускане на въздуха: Клапан за автоматично освобождаване на въздуха;
Капацитет на паметта: запаметява 90 измервания;
Автоматично изключване: 1 минута след последната операция;
Условия за експлоатация: 10°С - 40°С (50°F - 104°F); 40 - 85 % RH;
Условия за съхранение: 10°С - 60°С (14°F - 140°F); 10 - 90 % RH;
Захранване: DC 6V четири R06 (AA) батерии;
Размери: 145 (Д) х 105 (Ш) х 75 (В) мм;
Тегло: 384.5 гр (Брутно тегло без батерии);
Обхват на маншета: Възрастни потребители 24 - 36 см (9.4" - 14.2");
Потребители: Възрастни потребители.
Тип BF: Устройството и маншета са предназначени да осигурят специална защита от токов удар.
*Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Производител: ROSSMAX, Швейцария.

 
Количката е празна.

Валута